VAN INOX CÔNG NGHIỆP

VAN ĐỒNG CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN PVC

RỌ CÔNG NGHIỆP

MẶT BÍCH

PHỤ KIỆN INOX

PHỤ KIỆN MẠ KẼM

VAN GANG CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
MR. NGUYỄN VĂN SINH
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Di động: (09) 7578 3499
Điện Thoại:
(09) 7578 3499 - (024) 3951 0179
Fax:
Địa chỉ:
Thôn Cổ Điển, X. Hải Bối, H. Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Xây Lắp & Thương Mại Mai Thanh
Địa chỉ:
Thôn Cổ Điển, X. Hải Bối, H. Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(09) 7578 3499 - (024) 3951 0179
Fax:
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường

 Chat